Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o zajmu

1.6.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molim Vas primjer Ugovora o zajmu između poslodavca i zaposlenika, te koliko iznosi najniža kamatna stopa?

Odgovor:

Ugovor o zajmu reguliran je člancima 499. do 508. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11). Njime se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće, adok je  odredbom čl. 500. st. 1. propisano da se zajmoprimac može (ali i ne mora) obvezati da uz glavnicu duguje i kamate. Iz ovoga je vidljivo da zajam može biti sklopljen kao naplatni zajam (ako postoji obveza na isplatu kamata poo određenoj ugovorenoj stopi) ili besplatni zajam (ako nema obveze plaćanja kamata). Prema tome, ne postoji najniža kamatna stopa koja se mora ugovarati kod sklapanja ugovora o zajmu, jer je riječ o obveznopravnim odnosima o kojima se ugovorne strane slobodno dogovaraju. Primjer jednog besplatnog ugovora o zajmu je u nastavku:

 

 

"DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa Ime i prezime, direktor društva (dalje u tekstu: “Zajmodavac”)

 

i

 

Ime i prezime, adresa, grad, OIB: (dalje u tekstu: “Zajmoprimac”)

 

sklopili su u grad, datum slijedeći

 

 

UGOVOR O ZAJMU

 

Članak 1.

 

Potpisom ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u iznosu od 4.000,00 (četiri  tisuće) kuna, koji se obvezuje uplatiti na račun Zajmoprimca IBAN HR123456789456123 kod Naziv banke, najkasnije do datum.

 

Članak 2.

 

(1)       Zajmoprimac se ovim Ugovorom obvezuje vratiti Zajmodavcu iznos iz članka 1. ovog Ugovora najkasnije do datum jednokratnom uplatom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: