Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rokovi za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje

21.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13. i 137/13., nastavno: Zakon) u određenim slučajevima propisuje rokove za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje nakon što prestane osiguranje prema ranijoj osnovi, pa je potrebno voditi brigu o istim rokovima.

            Tako, u skladu sa odredbama članaka 7. i 11. Zakona, osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi trebaju izvršiti novu prijavu na osiguranje u roku od 30 dana računajući od dana:

  1. prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti (u slučaju pomoraca po iskrcaju) ili od dana prestanka primanja naknade plaće na koju osigurana osoba ima pravo prema Zakonu ili propisima donesenim na temelju Zakona;
  2. od dana prijevremenog prestanka služenja vojnog roka, dragovoljnog služenja vojnog roka, odnosno od dana isteka propisanog razdoblja za služenje vojnog roka;
  3. od dana otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi;
  4. od dana navršenih 18 godina života, ako osigurana osoba nije zdravstveno osigurana po drugoj osnovi;
  5. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj iznad 18 godina života, koje su prema propisima o školovanju u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta prijavu HZZO-u trebaju izvršiti u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog učenika ili redovitog studenta,
  6. supružnik umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na  obiteljsku mirovinu, HZZO-u se treba prijaviti prijavio u roku od 30 dana od dana smrti supružnika,
  7. članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, prijavu HZZO-u
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: