Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer Ugovora o ustupu potraživanja radi podmirenja duga

9.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) provodi se sukladno odredbama članka 80. - 89. Zakona o
obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 do 125/11), ali oblik ugovora nije propisan
odredbama ZOO.

“ABC” d.o.o. (OIB 12345678910), Zagreb, Ulica lipa 13, zastupan po direktoru Ivo Ivić (u nastavku:

Cedent)

“CBA” d.o.o. (OIB 10987654321), Zagreb, Ulica javora 3, zastupan po direktoru Maro Marić (u

nastavku: Cesionar)

sklapaju ovaj

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

Potpisivanjem ovog ugovora Cedent prenosi na Cesionara svoja dospjela potraživanja od tvrtke “XYZ”

d.d. (OIB 23456789101), Zagreb, Ulica kestena 23 (u nastavku: Cesus) u ukupnoj svoti od

__________ kn, a koja proizlaze iz sljedećih vjerodostojnih isprava:

1) Račun br. ___________ od _____________ s dospijećem _____________ u svoti od ________ kn

2) Račun br. ___________ od _____________ s dospijećem _____________ u svoti od ________ kn.

Članak 2.

Cedent prenosi svoja dospjela potraživanja u svoti od __________ kn na Cesionara u svrhu

podmirenja svog dospjelog duga prema Cesionaru po računu br.___________ od ______________

na ________ kn. Razliku od _________ kn Cedent će uplatiti na račun Cesionara u _____________

banci u roku od 8 dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Članak 3.

Cedent se obvezuje obavijestiti Cesusa o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: