Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer odluke o rasporedu radnog vremena

20.5.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.13 Primjer odluke o rasporedu radnog vremena

Darko Graf

10.13.1 Primjer odluke o rasporedu radnog vremena

Darko Graf


Preuzmite

Temeljem odredbe članka 66. Zakona o radu (Narodne novine broj: 93/14),Poslodavac d.o.o., sa sjedištem u _____, ______, OIB: 12345678901, koje zastupa gosp. ________________, direktor društva (dalje u tekstu: “Poslodavac”)

donio je dana 1. svibnja 2015. godine slijedeću:

ODLUKU O RASPOREDU RADNOG VREMENA

Članak 1.

Ukupno puno radno vrijeme kod društva Poslodavac d.o.o. određeno je čl. 10. Pravilnika o radu u najduljem zakonom predviđenom trajanju od 40 (četrdeset) radnih sati tjedno.

Članak 2.

Ukupno puno radno vrijeme iz prethodnog članka ove odluke, raspoređuje se u nejednakom trajanju u razdoblju od 1.5.2015. do 30.4.2016., na način da:

1. u razdoblju od ______ do ______ iznosi ukupno 40 sati tjedno za sve radnika, a raspoređeno je kroz tjedan od ponedjeljka do petka u trajanju od po 8 (osam) radnih sati svaki dan,

2. u razdoblju od ______ do ______ iznosi ukupno 48 sati tjedno za sve radnika, a raspoređeno je kroz tjedan od ponedjeljka do subote u trajanju od po ____(____) radnih sati svaki dan

alternativno: pondjeljkom od 8:00 do 16:00, utorkom od 8:00 do 18:00, srijedom -------

3. u razdoblju od ______ do ______ iznosi ukupno 50 sati tjedno za sve

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: