Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

26.10.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine« br. 102/15.), uređena je dodjela državnih potpora radi poticanja ulaganja u cilju poticanje gospodarskog rasta i ostvarenja gospodarske politike Republike Hrvatske, njezina uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva. Zakonom o poticanju ulaganja stupio je na snagu 3. listopada 2015. godine i tim je danom prestao važiti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.).

Korisnici potpore su poduzetnici, trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnici obveznici poreza na dobit registrirani na teritoriju Republike Hrvatske. Poduzetništvo, u smislu ovoga Zakona, predstavljaju subjekti – mikro, mali i srednji poduzetnici koji ispunjavaju, kao i veliki poduzetnici koji ne ispunjavaju kriterije sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Malo poduzeće definirano je kao poduzeće koje ima manje do 50. zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10. milijuna EUR. Srednje poduzeće definirano je kao poduzeće koje ima ima između 50. i 250. zaposlenih, a čiji jegodišnji promet između 10. i 50. milijuna EUR i/ili godišnja bilanca koja ne premašuje 43. milijuna EUR. Velika poduzeća imaju preko 250. zaposlenih a godišnji promet im premašuje  50. milijuna EUR i/ili godišnja bilanca im premašuje 43. milijuna EUR.

Mali, srednji i veliki poduzetnici ostvaruju porezne potpore kako slijedi:

  • za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna do 1.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10. godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5. novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem;
  • za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10. godina od godine početka ulaganja, uz uvjet popunjavanja najmanje 10. novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem;
  • za ulaganje u visini iznosa protuvrijednosti kuna više od 3.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10. godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15. novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Ukupan iznos poreznih poticaja koje mikropoduzetnik može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih poticaja određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju Zakona o porezu na dobit i iznosa izračunanog na temelju Zakona o poticanju ulaganja. Pri tome se mora poštivati maksimalni dopušteni iznos,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: