Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluka o usvajanju jamstvenog programa - Portfeljna jamstva - hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

13.10.2015, Izvor: Narodne novine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PORTFELJNA JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvaja se Jamstveni program »Portfeljna jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Jamstveni program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/437

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 7. listopada 2015.

JAMSTVENI PROGRAM
»PORTFELJNA JAMSTVA«

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG – BICRO) u okviru ovoga Jamstvenog programa, izdaje portfeljna jamstva kreditorima za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG – BICRO-a i uvjetima ovoga Jamstvenog programa.

2. Iznos i postotak jamstva pojedinačne transakcije u portfelju

Najviši iznos pojedinačnog jamstva je do 500.000,00 kuna.

Najviši postotak pojedinačnog jamstva iznosi 80% glavnice kredita.

Najniži postotak pojedinačnog jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

3. Pokrivenost portfelja jamstvom

Najviši postotak pokrivenosti ukupnog portfelja jamstvom HAMAG –

BICRO-a, prema pojedinačnom kreditoru, iznosi do 30% ukupno jamčenog iznosa.

4. Vrste ulaganja

HAMAG – BICRO u okviru ovoga Jamstvenog programa izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava.

Jamstvo se ne može koristiti za refinanciranje postojećih kredita,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: