Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluka o usvajanju izmjena jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

13.10.2015, Izvor: Narodne novine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvajaju se Izmjene jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, i to:

– Izmjena Jamstvenog programa »EU početnik« (»Narodne novine«, br. 153/13, 145/14 i 62/15)

– Izmjena Jamstvenog programa »Rastimo zajedno« (»Narodne novine«, br. 153/13, 145/14 i 62/15).

Izmjene jamstvenih programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Zahtjevi za jamstva zaprimljeni do stupanja na snagu ove Odluke, obradit će se po uvjetima iz jamstvenih programa koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/438

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 7. listopada 2015.

IZMJENA JAMSTVENOG PROGRAMA
»EU POČETNIK«

U Jamstvenom programu »EU početnik« (»Narodne novine«, br. 153/13, 145/14 i 62/15), točka 1. »Ciljna grupa« mijenja se i glasi:

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: