Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi – što nas čeka?

2.11.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Sudionici javne nabave u Republici Hrvatskoj očekuju usvajanje novog Zakona o javnoj nabavi kojim se europske direktive u javnoj nabavi, usvojene u veljači 2014. godine, prenose u hrvatsko zakonodavstvo. Očekivani ciljevi direktiva se u prvom redu ogledaju u pojednostavljivanju pravila, povećanju transparentnosti, fleksibilnosti i pravne sigurnosti, smanjenjem administrativnog opterećenja kao i poboljšanoj komunikaciji između naručitelja i gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave.

Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi uključuje odredbe iz obje direktive: Direktiva 2014/24/EU (za javne naručitelje – klasična direktiva) i Direktiva 2004/25/EU (za sektorske naručitelje), uz usklađenost i s ostalim aktima EU, kao i sa sudskom praksom Suda EU, koji uređuju područja iz javne nabave.

Usporedbe radi, još uvijek važeći Zakon o javnoj nabavi ima 188 članaka sa 7 dodataka i 8 podzakonskih propisa. Prijedlog novog Zakona sastoji se od 452 članka s 10 dodataka (priloga) te još očekujemo i podzakonske propise koji bi se trebali donijeti temeljem novog Zakona.

U nastavku članka se daje prikaz najvažnijih izmjena i odrednica iz prijedloga novog zakonskog okvira, odnosno najvažnijih razlika u odnosu na dosadašnji Zakon o javnoj nabavi.

1.      Pragovi koji određuju primjenu zakona

Prema izvješćima Europske komisije, svake godine više od 250 000 tijela javne vlasti u EU troše oko 18% BDP-a na nabavu roba, usluga i radova. Stoga se na javnu nabavu u EU primjenjuju pravila koje donosi Europska komisija i kojih se, uz pojedine obvezne ili neobvezne odredbe, moraju pridržavati i zemlje članice.

Svake dvije godine Europska komisija ažurira financijske pragove, odnosno minimalne financijske iznose na koje se direktive EU u javnoj nabavi primjenjuju. Europska komisija je stoga donijela šest novih obvezujućih uredbi kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova, dakle za postupke velike vrijednosti, i koje su stupile na snagu 1. siječnja 2016. i vrijede do 31. prosinca 2017. godine. Uz tekst Uredbi je objavljena i Komunikacija Komisije o vrijednostima europskih pragova u odgovarajućim vrijednostima u drugim valutama, među kojima i u hrvatskim kunama (dostupno na www.javnanabava.hr).  Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u Službenom listu Europske unije (Officional Journal of the European Union – OJEU / TED).

Europski pragovi nisu jednaki za sve naručitelje, te se razlikuju ovisno o kojem se naručitelju radi kao i o predmetu nabave (roba, radovi ili usluge):

Vrsta nabave / ugovora

Pragovi 2014 – 2015,

EUR bez PDV-a

Pragovi 2016 – 2017,

EUR bez PDV-a

Pragovi 2016 – 2017,

HRK, bez PDV-a

Nabava radova

(Klasična i sektorska direktiva, koncesije)

5.186.000

5.225.000

39.842.193

Nabava roba i usluga

(Klasična direktiva,  ostala tijela - decentralizirana)

207.000

209.000

1.593.688

Nabava roba i usluga

(Klasična direktiva,  središnja državna tijela)

134.000

135.000

1.029.416

Nabava roba i usluga

(Sektorska direktiva)

414.000

418.000

3.187.375

Nabava za društvene i druge posebne usluge

(Klasična direktiva)

-

750.000

5.718.975

Nabava za društvene i druge posebne usluge

(Sektorska direktiva)

-

1.000.000

7.529.200

Slika 1. Financijski pragovi za primjenu zakona

Postupci male vrijednosti su oni čije su vrijednosti ispod europskih pragova, a iznad „bagatelnih vrijednosti“ (200.000 kn za robe i usluge i 500.000 kn za radove).

Bez obzira na ovogodišnje relativno malo povećanje pragova, postoji mogućnost da će idućom revizijom pragova, koja se mora provesti najkasnije do travnja 2017.,  Europska komisija preporučiti značajnije izmjene pragova za 2018. i 2019. godinu.

„Bagatelnu nabavu“ novi zakon definira kao jednostavnu nabavu, tj. nabavu na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, a čija pravila i uvjete utvrđuje naručitelj svojim općim aktom uzimajući u obzir načela javne nabave i mogućnost elektroničkih sredstava komunikacije. S tim u vezi, ako se radi o nabavi jednakoj ili većoj od 20.000 kn (bez PDV-a), naručitelj je obvezan  nabavu provesti putem elektroničkog tržišta jednostavne nabave, ukoliko je to primjenjivo. Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave putem

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: