Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Koordinacija sustava rodiljnih i roditeljskih potpora

24.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je obvezna primjenjivati europske pravne propise o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Isti propisi su Uredba 883/2004. Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredba 987/2009 kojom se uređuje postupak provedbe Uredbe 883/04.

Uredbe su dostupne  u Službenom listu Europske unije na http://eur-lex.europa.eu.

Uredbe se primjenjuju na sve državljane država članica Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP) i državljane Švicarske te na osobe bez državljanstva i izbjeglice koji imaju prebivalište u državama članicama EU/EEP/Švicarske, a na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica, kao i na članove te nadživjele članove njihovih obitelji.

Temeljem Uredbi postupat će se i kod odlučivanja o zahtjevima za ostvarivanje prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13, 152/14. i 59/17.- Zakon) kod kojih postoji tzv. prekogranični element te ostali elementi potrebni za njihovu primjenu.

Uredbe su po pravnoj snazi iznad nacionalnih propisa, no one ih ne zamjenjuju, nego samo koordiniraju što znači da nacionalni propisi ne smiju biti suprotni načelima koja su njima propisana.

Zahtjevi kod kojih dolazi do primjene uredbi su oni kod kojih:      

             - postoji prekogranični element koji uključuje barem dvije države članice EU/EEP/Švicarsku (na primjer, zahtjev je HZZO-u podnio državljanin druge države članice EU/EEP/Švicarske, zahtjev je podnio hrvatski državljanin za vrijeme boravka u drugoj državi članici, osoba kojoj je priznato pravo odselila je iz Hrvatske u drugu državu članicu),

            - dijete na koje se zahtjev odnosi ima prebivalište u jednoj od država članica EU/EEP/Švicarskoj, uključujući i Hrvatsku i

            - dijete na koje se odnosi zahtjev je član obitelji  podnositelja.

Ako je povodom podnesenog zahtjeva utvrđeno da se prilikom rješavanja moraju primijeniti uredbe, potrebno je utvrditi da li je za rješavanje zahtjeva nadležan HZZO ili ustanova druge države članice EU/EEP/Švicarske.

Ako je nadležan HZZO, zahtjev se rješava prema uvjetima iz domaćih propisa, no vodeći računa da oni ne budu suprotni načelima iz uredbi.

Glavna načela uredbi o kojima je potrebno voditi računa prilikom postupanja po zahtjevu su:

            - načelo zbrajanja razdoblja osiguranja,

-       načelo asimilacije činjenica

            - načelo mogućnosti izvoza prava.

Načelo zbrajanja razdoblja znači da se kod rješavanja zahtjeva moraju uzeti u obzir razdoblja zdravstvenog  osiguranja,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: