Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Aktivnosti sprečavanja pranja novca kod agenata za nekretnine

20.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Kao agent za prodaju i iznajmljivanje nekretnina, koje sve aktivnosti trebam provoditi po pitanju sprečavanja pranja novca sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma?

Odgovor:

Odredbom članka 4. stavka 2. točke 15. podtočke n) Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 85/08 i 25/12) propisano je kako su obveznici provedbe mjera i radnji opisanih navedenim zakonom, između ostalog, i pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove u vezi s djelatnošću posredovanja u prometu nekretninama.

Nadalje, odredbom članka 6.  Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je kako obveze definirane navednim zakonom obuhvaćaju:

  • procjenu rizika od zlouporabe za pranje novca i financiranje terorizma za pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod;
  • provođenje mjera dubinske analize stranke na način i pod uvjetima određenima navedenim zakonom (utvrđivanje identiteta stranke i provjera njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i neovisnog izvora; utvrđivanje i provjera identiteta stvarnog vlasnika stranke; prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije te drugih podataka u skladu s odredbama zakona; stalno praćenje poslovnog odnosa, uključujući pozorno praćenje transakcija obavljenih tijekom tog odnosa, kako bi se osiguralo da te transakcije odgovaraju saznanjima obveznika o toj stranci, vrsti posla i rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumenti i podaci kojima obveznik raspolaže moraju biti ažurni);
  • provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: