Praktične informacije
Tečajna listina HNB 26.5.2020
 1 EUR7,58 Kn (+0,01)
 1 USD6,95 Kn (-0)
 1 GBP8,47 Kn (+0,02)
 1 CZK0,28 Kn (+0,01)
 100 JPY6,46 Kn (-0,01)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Načini prestanka ugovora o radu - Članak 112. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Ugovor o radu prestaje: smrću radnika smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu - Članak 113. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku. Ovim je člankom propisan obvezan pisani oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu. Poslodavac i radnik ne mogu se usmeno dogovoriti o prestanku ugovora o radu, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkaz ugovora o radu - Članak 114. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslodavac i radnik mogu otkazati ugovor o radu. Ovim je člankom propisana mogućnost obje ugovorne strane u radnom odnosu da otkažu ugovor o radu koji su sklopile. Ova se mogućnost redovito odnosi na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Neopravdani razlozi za otkaz - Članak 117. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme - Članak 118. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom. Odredba citiranog članka u cijelosti odgovara odredbi čl. 110. starog Zakona o radu (Narodne novine br. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Postupak prije otkazivanja - Članak 119. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oblik, obrazloženje i dostava otkaza - Članak 120. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Otkaz mora biti u pisanom obliku. (2) Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. (3) Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 112. starog Zakona o radu ( ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkazni rok - Članak 121. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. (2) Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Arhiva

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Primjer ugovora o zajedničkom ulaganjuArhiva

18.8.2014, Kristina Alija i Darko Graf, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite PARTNER 1, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 123456789, OIB: 123456748912, koje zastupa g. Ivan Ivić, predsjednik uprave (dalje u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o darovanju motornog vozilaArhiva

4.5.2016, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE Ivo Ivić iz Zagreba, Zagrebačka 7a, OIB _______________, kao darovatelj s jedne strane (dalje u tekstu: darovatelj) i Pero Perić iz Zagreba, Dalmatinska 8A, OIB __________________, kao obdarenik s druge strane (dalje ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o distribucijiArhiva

12.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite “VANA" d.o.o.  iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Društveni ugovorArhiva

14.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Koji su načini osnivanja društva? Osnivanje društva Društvo se osniva na temelju ugovora kojeg sklapaju osnivači (društveni ugovor). Svi osnivači moraju potpisati Društvo sa više osnivača osniva se na temelju ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: