Praktične informacije
Najskoriji događaj
8.10.2017 - DAN NEOVISNOSTI
Tečajna listina HNB 23.9.2017
 1 EUR7,48 Kn (-0)
 1 USD6,23 Kn (-0,04)
 1 GBP8,45 Kn (-0,02)
 1 CZK0,29 Kn (+0,01)
 100 JPY5,57 Kn (-0,01)
više
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Noćni rad radnika prema odredbama Zakona o raduGarancija

25.1.2017, Alan Vajda, mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Navedeni stručnim radom dajemo prikaz noćnog rada radnika sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14). Obzirom da je Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14.) reguliran pojam rada noćnog rada radnika, navedenim stručnim ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi plus

Sklapanje ugovora o radu - Članak 10.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. (2) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otkaz ugovora o radu - Članak 114.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslodavac i radnik mogu otkazati ugovor o radu. Ovim je člankom propisana mogućnost obje ugovorne strane u radnom odnosu da otkažu ugovor o radu koji su sklopile. Ova se mogućnost redovito odnosi na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pravilnici o raduGarancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
3.2.1 Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26. Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu - Članak 113.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku. Ovim je člankom propisan obvezan pisani oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu. Poslodavac i radnik ne mogu se usmeno dogovoriti o prestanku ugovora o radu, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Članak 11.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (2) Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje stranke dok ne prestane na način određen ovim Zakonom. (3) Ako ugovorom o radu nije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ugovor o radu na određeno vrijeme - Članak 12.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (2) Poslodavac s istim radnikom smije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otpremnina - Članak 126.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Posebna prava radnika upućenih na rad u inozemstvo - Članak 129.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac koji uputi radnika na rad u inozemstvo, u trgovačko društvo ili drugo poduzeće u vlasništvu toga poslodavca, dužan je radniku, ako je ugovor o radu koji je taj radnik sklopio s inozemnim trgovačkim društvom ili poduzećem ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Oblik, obrazloženje i dostava otkaza - Članak 120.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Otkaz mora biti u pisanom obliku. (2) Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. (3) Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 112. starog Zakona o radu ( ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Contract on exclusive agency in a foreign market (Ugovor o ekskluzivnom zastupanju na tuđem tržištu)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite CONTRACT ON EXCLUSIVE AGENCY IN A FOREIGN MARKET entered into and signed by: Company__________________________________, seat and office in__________________________________, registration number__________________________________, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

Analiza pravnog aspekta kupoprodaje na daljinuGarancija

22.9.2015, Dolores Radovčić mag. iur. predavač, Izvor: Verlag Dashöfer
U ovom radu analizirat ću pravne aspekte kupoprodaje putem interneta, odnosno značajke ugovora o kupoprodaji sklopljenog elektroničkim putem. U uvodnom dijelu izložit ću najvažnije podatke vezane za ugovor o kupoprodaji ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Zaštita na raduGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.), u svom čl. 28. propisuje obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, u smislu da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Istrage prijevara & Forenzična analiza podataka – Intenzivni trening

                

Upoznajte se sa najučestalijim shemama prijevara koje su rezultat lažiranja financijskih izvještaja ali i onima koje mogu biti učinjene od strane managementa, zaposlenika ili vanjskih osoba kao što su kupci ili dobavljači. Naučite kako započeti postupak istrage prijevara, kojim principima se voditi tijekom istrage, kakve metode koristiti te kako koristiti dostupne alate i detektirati znakove upozorenja unutar velikog broja podataka. 

Prijevara je namjerna radnja stjecanja nepravedne ili nezakonite prednosti varanjem, koju provode jedna ili više osoba iz menadžmenta, osobe iz nadzornog odbora, zaposlenici ili treća stranka. Uzimajući u obzir zakonsku regulativu te koristeći različite tehnike i vrste analize financijskih izvještaja i poslovnih knjiga, uspješno se mogu pronaći potencijalna odstupanja koja mogu ukazivati na različite prijevare.

Cilj ove radionice je kroz prikaz niza primjera iz prakse i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike sa provođenjem postupaka forenzične revizije, detektiranjem prijevara unutar organizacije te dokazivanjem i izvještavanjem saznanja vlasniku ili managementu.

Svi sudionici radionice, u svrhu aktivnog sudjelovanja i kompletnog shvaćanja teme, na radionicu trebaju ponijeti svoja prijenosna računala na kojima će uz upute predavača obraditi case study.

                 

Predavač: Zorica Palac dipl.oec. i ovl.rev.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Do not fill this: