Praktične informacije
Najskoriji događaj
15.6.2017 - Tijelovo, FPO
Tečajna listina HNB 20.5.2017
 1 EUR7,45 Kn (+0,03)
 1 USD6,68 Kn (-0)
 1 GBP8,69 Kn (-0,02)
 1 CZK0,28 Kn (+0,01)
 100 JPY5,99 Kn (-0,06)
više
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Noćni rad radnika prema odredbama Zakona o raduGarancija

25.1.2017, Alan Vajda, mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Navedeni stručnim radom dajemo prikaz noćnog rada radnika sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14). Obzirom da je Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14.) reguliran pojam rada noćnog rada radnika, navedenim stručnim ...
cijeli tekst
Zaključaj

Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima - Članak 24.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme - Članak 13.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Neopravdani razlozi za otkaz - Članak 117.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. (2) Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pravilnici o raduGarancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
3.2.1 Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26. Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu - Članak 113.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku. Ovim je člankom propisan obvezan pisani oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu. Poslodavac i radnik ne mogu se usmeno dogovoriti o prestanku ugovora o radu, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Oblik ugovora o radu - Članak 14.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. (2) Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. (3) Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Sklapanje ugovora o radu - Članak 10.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. (2) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otkazivanje ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika - Članak 128.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radnicima koji su utvrđeni viškom, radni odnos ne smije prestati tijekom razdoblja od trideset dana od dana dostave obavijesti iz članka 127. stavka 5. ovoga Zakona nadležnoj javnoj službi zapošljavanja. (2) Nadležna javna služba ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Poslovna adresa društvaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslovna adresa društva se može definirati već u samom aktu o osnivanju, međutim, u tom je slučaju prilikom svake promjene poslovne adrese društva, potrebno donositi i odluku o izmjeni akta o osnivanju. Slijedom navedenog, uputnije je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima - Članak 24.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zaštita na raduGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.), u svom čl. 28. propisuje obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, u smislu da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Do not fill this: