Praktične informacije
Najskoriji događaj
1.11.2016 - SVI SVETI
Tečajna listina HNB 21.10.2016
 1 EUR7,51 Kn (+0,02)
 1 USD6,85 Kn (+0,03)
 1 GBP8,41 Kn (+0,03)
 1 CZK0,28 Kn (+0,01)
 100 JPY6,6 Kn (+0,01)
više
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Mogući aspekti zaštite stranaka u pravnom prometu nekretnina širenjem javnobilježničke nadležnosti

26.9.2016, Ivana Vrcić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Promet nekretnina u širem smislu podrazumijeva svako raspolaganje nekretninama, odnosno svaki pravni posao koji dovodi ili može dovesti do promjene vlasništva na nekretnini. Pojednostavljeno govoreći, pravni promet nekretnina je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ugovori; Odluke; Intelektualno vlasništvo Online razgovorGarancija

6.9.2016, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Pitanje 1: Naša firma (d.o.o. iz Osijeka) ima u vlasništvu stan i trenutno pregovara o iznajmljivanja stana firmi čiji prokurist (strani državljanin) će živjeti u tom stanu. Je li potrebno ugovor prevoditi na strani jezik ili je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Zabrana zapošljavanja službenika i namještenika

1.8.2016, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela ODLUKU O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ...
cijeli tekst

Odluka o nabavnim kategorijama u sustavu javne nabaveGarancija

15.7.2016, Izvor: Verlag Dashöfer
Dana 13.7. 2016. godine u Narodnim novinama broj 64/16 objavljena je Odluka o nabavnim kategorijama u sustavu javne nabave koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Dana 13.7. 2016. godine u Narodnim novinama broj 64/16 objavljena je Odluka o nabavnim ...
cijeli tekst
UVJETI PRIVREMENOG I POVREMENOG PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA  USLUGA NA JEDINSTVENOM EUROPSKOM TRŽIŠTU

UVJETI PRIVREMENOG I POVREMENOG PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA NA JEDINSTVENOM EUROPSKOM TRŽIŠTU

6.7.2016, Alan Vajda mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim stručnim radom prikazujemo uvjete za prekogranično pružanje usluge prema Direktivi o uslugama na unutarnjem tržištu (2006/123/EZ), odnosno Zakonu o uslugama (Narodne novine, br. 80/11). Navedenim stručnim radom prikazujemo uvjete ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Nove stope zateznih kamata od 01.07. 2016. godineGarancija

5.7.2016, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Od 01.07.2016. godine u primjeni su nove stope zateznih kamata, s obzirom da je HNB u Nar. nov., br. 60/16 od 01.07.2016. godine objavio novu prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od ...
cijeli tekst

Priprema i dostava ponudeArhiva

4.7.2016, Marijana Šperanda dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Procesom predaje e-ponude smatra se prilaganje (učitavanje) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente eOJN „uvezuje“ u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“ koji stoga sadrži podatke ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Potpis ponude i napredni elektronički potpisArhiva

4.7.2016, Marijana Šperanda dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
E-ponudu može potpisati osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ili prokurist (osobe navedene u sudskom registru) ili druga osoba ovlaštena za potpis ponude. Ako ponudu predaje zajednica ponuditelja, ponudu mogu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ovlašteni predstavnici, privatni ključevi i javno otvaranje ponudaArhiva

4.7.2016, Marijana Šperanda dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Prilikom izrade obavijesti Poziva na nadmetanje, u koraku 17., imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja i njihovi zamjenici. Svi oni imenuju se u internoj Odluci o povjerenstvu, ali nije nužno i da svi moraju sudjelovati na ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Valjanost potpisaArhiva

4.7.2016, Marijana Šperanda dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Prilikom pregleda i ocjene ponuda naručitelji na pojedinim Uvezima ponuda ponuditelja mogu dobiti upozorenje da certifikat nije valjan, što ne mora značiti da taj Uvez ponude nije dobar. S obzirom da FINA sve donedavno nije bila ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
TOP 5

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

Contract on exclusive agency in a foreign market (Ugovor o ekskluzivnom zastupanju na tuđem tržištu)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite CONTRACT ON EXCLUSIVE AGENCY IN A FOREIGN MARKET entered into and signed by: Company__________________________________, seat and office in__________________________________, registration number__________________________________, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Zaštita na raduGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.), u svom čl. 28. propisuje obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, u smislu da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

A trade agency agreement (Ugovor o trgovinskom zastupanju)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite The company _______________________________________, represented by ____________________________________,  (hereinafter referred to as: the principal), ____________________________________ and  ____________________________________. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Non-disclosure agreement (Ugovor o tajnosti)Arhiva

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite This  Non-disclosure Agreement (NDA)  is entered into on this ______________ day of ______________ (month), ______________ (year), between: (name of the company), a Company incorporated in the ________ (state), having its ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2016 | 2015
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Do not fill this: