Praktične informacije
Najskoriji događaj
28.2.2017 - DOH, EPOM, Dobrovoljno mirovinsko osiguranje, KD, TZ, SR, PDV-K, PDV-F, IPP-SD
Tečajna listina HNB 25.2.2017
 1 EUR7,44 Kn (-0)
 1 USD7,02 Kn (-0,03)
 1 GBP8,81 Kn (+0,02)
 1 CZK0,28 Kn (-0)
 100 JPY6,25 Kn (+0,01)
više
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora - Članak 123.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i na slučaj kada poslodavac otkaže ugovor i istodobno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora). (2) Ako u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Postupak donošenja pravilnika o radu - Članak 27.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) O donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (2) U pravilniku iz stavka 1. ovoga članka mora se naznačiti dan stupanja na snagu. (3) ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu - Članak 23.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima. (2) Strani državljanin ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima - Članak 24.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podaci koji se ne smiju tražiti - Članak 25.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i slično) i sklapanja ugovora o radu, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima - Članak 21.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. (2) Ministar pravilnikom propisuje poslove iz stavka 1. ovoga članka. (3) Poslodavac ne smije prije prethodnog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme - Članak 13.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Neopravdani razlozi za otkaz - Članak 117.Garancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. (2) Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pravilnici o raduGarancija

25.1.2017, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
3.2.1 Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26. Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Poslovna adresa društvaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslovna adresa društva se može definirati već u samom aktu o osnivanju, međutim, u tom je slučaju prilikom svake promjene poslovne adrese društva, potrebno donositi i odluku o izmjeni akta o osnivanju. Slijedom navedenog, uputnije je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015

A trade agency agreement (Ugovor o trgovinskom zastupanju)Garancija

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite The company _______________________________________, represented by ____________________________________,  (hereinafter referred to as: the principal), ____________________________________ and  ____________________________________. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Zaštita na raduGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.), u svom čl. 28. propisuje obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, u smislu da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Bilanca u malom prstu


Vlasnici i direktori malih ali i većih poduzeća kod financijskog usmjerenja često puta financije i računovodstvo doživljavaju kao komplicirane i nesavladive. Međutim, osnovna je logika vrlo jednostavna i lagano savladiva u kratkom vremenu uz samo malo truda. Radionice su lišene sve bespotrebne teorije i temeljene su gotovo isključivo na praktičnim ponavljajućim vježbama. Osobama koje se bave računovodstvom radionica pruža jednostavnu „krupnu sliku“ koja se uslijed svakodnevnih operativnih poslova i pritisaka vrlo često zagubi.

Ciljna skupina

Management, vlasnici poduzeća, samostalne djelatnosti, nosioci obrta, računovodstveni djelatnici koji „od drveća ne vide šumu“

Predavač: dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Do not fill this: